Akreditasyon Birimi

Akreditasyon Birimi, İngilizce eğitim programlarının kalite standartlarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Akreditasyon Birimi’nin görevleri:

 • İngilizce eğitim programlarında yapılan her türlü çalışmanın yazılı doküman haline getirilmesini sağlamak,
 • akreditasyon kapsamında yapılacak her türlü çalışmayı zamanında tamamlamak,
 • akreditasyon çalışmaları ile ilgili üst yönetime bilgi vermek,
 • yürürlükteki akreditasyon sürecine yönelik gerekli görülen değişiklik önerilerini üst yönetime sunmak,
 • akreditasyon süreciyle ilgili belgeleri ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek,
 • Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki kalite yönetim sisteminin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde kalite standartlarını sağlamak ve bu çalışmaları takip etmek,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmaktır.

Pearson Assured nedir?

Kurumun, yönetim politikaları, öğrenme yönetimi ve ölçme – değerlendirme sistemlerinin, uluslararası kriterlere göre denetlenerek kalite güvencesinin sağlanmasıdır.

Dünyanın en büyük ölçme değerlendirme kuruluşlarından biri olan Pearson, eğitim ve öğretim programlarının kalite güvencesini ve kurumların akreditasyon ölçütlerini belirleme, karşılaştırma ve denetleme konularında derin bir tecrübeye sahiptir. Yaklaşık yüz ülkede faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, dünya çapında kıstaslara göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

Sunduğu kalite güvencesi hizmeti ile rakipsiz olan Pearson, eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ciddi bir destek sunmakta ve bunu kalite temelinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Pearson tarafından geliştirilen ölçütler ve uygulamalar, büyük saygınlığa ve geçerliliğe sahiptir. Pearson, Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme – değerlendirme hizmetleri nden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenmektedir.

Bu çerçeve içerisinde, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu; sunduğu hizmet ve ürünler dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum hem Üniversite için hem de öğrenciler için uluslararası bir referans oluşturmaktadır.

Öğrenciler de, başarıyla bitirdikleri programın Pearson tarafından kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. Pearson, İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’si ile birlikte çalışmaktadır. Öte yandan ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.

Diğer Birimler: