Bilgi İşlem Birimi

Bilgi İşlem Birimi yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilen ve ihtiyaca göre gerekli görülen sayıda üyeden oluşur.

Bilgi İşlem Birimi’nin amacı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda bulunan tüm bilgisayar ve cihazların kurulumunu, sorunsuz halde çalışmasını, problem durumunda en kısa sürede çözülmesini ya da ilgili Teknik Destek Birimi’ne aktarılmasını ve yeni ihtiyaçların belirlenip temin edilip bunların yapılmasını sağlamaktır.

Bilgi İşlem Birimi’nin görevleri

 • sınıf içi ve dışı karşılaşılan teknik problemlerde öğretim elemanlarına teknik destek sağlamak,
 • dijital ders materyallerini sınıflardaki bilgisayarlara yüklemek,
 • sınıf bilgisayarları ile öğretim elemanı odalarındaki bilgisayarların düzenli aralıklarla bakımlarını yapmak,
 • yüksekokulun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını yönetmek,
 • ana bina ile ek binadaki duyuru ekranlarını yönetmek,
 • akademik personel e-posta grubu ile Bulut Hesabı’nı yönetmek,
 • sınavlardaki alternatif cevapların elektronik formlarla toplanmasını ve Sınav Birimi’ne aktarılmasını sağlamak,
 • Sınav Birimi’nden gelen alternatif cevapları yayınlamak,
 • her sınav sonunda madde analizi ve başarı oranları grafiklerinin toplanmasını ve duyurulmasını yönetmek,
 • kulüp faaliyetlerinin online başvurularını yönetmek,
 • yüksekokulun faaliyetlerinin fotoğraf ve video çekimlerini yapmak,
 • optik formların okunması sürecini yönetmek,
 • diğer birimlere ihtiyaç doğrultusunda teknik destek sağlamak,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmaktır.

Diğer Birimler: