İngilizce Birim Başkanlığı

İngilizce Birim Başkanı: Eren Alkan

İletişim: englishunit.ege@gmail.com

İngilizce Birim Başkanı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü tarafından atanır. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde çalışan İngilizce Birim Başkanlığının amacı, İngilizce eğitim programlarının eğitim-öğretim süreçlerinin planlanmasını ve uygulanmasını düzenlemektir.

İngilizce Birim Başkanı’nın görevleri

 • İngilizce eğitim programlarının düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla, Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile haftalık toplantılar yapmak; diğer akademik birimlerle aylık toplantılar düzenlemek,
 • yayınevleri ile ders materyalleri konusunda iletişimde olmak,
 • öğretim elemanlarının haftalık ders programlarını yapmak,
 • öğrenci ve öğretmen şikayetleri ve önerilerini almak ve müdür yardımcıları ile bunlara geribildirim vermek; istek ve öneri formlarını her hafta Cuma günü incelemek, istek ve öneri ile ilgili görüşmeler yapmak, çözüme ilişkin kararları yazmak ve bu kararları ilgililerle paylaşmak,
 • kalite yönetim sisteminde paydaşlardan biri olarak aktif rol almak,
 • Kalite Yönetim İzleme Komitesi’nde üyelik yapmak ve Kalite Yönetim Sistemi İzleme Usul ve Esaslarında kendisi ile ilgili belirtilen görevleri yapmak,
 • Sınav Birimi ile birlikte özel gereksinimi olan öğrencilerle görüşerek özel gereksinimlerinin nasıl bir sınav uygulaması gerektirdiğini belirlemek ve gerekli sınav şartlarını kararlaştırmak,
 • Sınav Danışmanlığı Komisyonu’nda yer almak,
 • dersi olduğu halde okula gelemeyeceğini bildiren öğretim elemanları olduğunda, bu bilgiyi Öğrenci İşleri Bürosu ve Personel İşleri Bürosu ile paylaşmak ve bu derslere girebilecek bir başka öğretim elemanı varsa, bunun görevlendirilmesini yapmak,
 • her yarıyılda yapılan ders toplantılarında bulunup, toplantıda alınan kararlara göre gerekli birimleri bilgilendirmek,
 • öğrenci temsilciliğinin koordinasyonunu sağlamak ve öğrenci temsilcileriyle her yarıyılda toplantı yapmak ve geribildirim almak,
 • öğrenci uyum programının koordinasyonunu yapmak,
 • kurumda çalışmaya yeni başlayan öğretim elemanlarının uyum programını koordine etmek; Öğretim Elemanı Uyum Programı Usul ve Esasları’nda kendisi ile ilgili belirtilen görevleri yapmak,
 • öğretmen değerlendirme sürecinde bulunmak,
 • Hazırlık Sınıfı bünyesinde öğretim dili %100 ya da %30 İngilizce olan programlar için gerektiğinde takviye niteliğinde dersler verilmesini sağlamak,
 • birimlerde yürütülen çalışmaların, iş akışı planları doğrultusunda işleyişlerini denetlemek,
 • tüm sınavları basılmadan önce okuyup, uygunluğunu kontrol etmek,
 • yıllık çalışma planı ve her üç yılda bir stratejik plan yapmak; yıllık toplantı takvimi çıkarmak,
 • İngilizce Birim Başkanlığına bağlı bütün usul ve esasların yürütülmesini denetlemek,
 • Birimlerde çalışan birim üyeleri ile her akademik yılsonunda görüşmeler yapmak,
 • Görevlendirme Formu’nda yazılan süreçleri işletmek,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

İngilizce Birim Başkanlığı’na Bağlı Birimler: