Materyal Geliştirme Birimi

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki Materyal Geliştirme Birimi’nin temel amacı İngilizce Birimi öğretim elemanlarının derslerinde kullanabilecekleri çeşitli materyal ve kaynakların bulundurulmasını ve hazırlanmasını sağlamaktır.

Birimde çalışmak üzere ihtiyaca göre belirlenen sayıda İngilizce Birimi öğretim elemanı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü tarafından görevlendirilir.

Materyal Geliştirme Birimi’nin görevleri:

 • İngilizce Birimi öğretim elemanlarına; yıllık ders programlarındaki konuların, sınıfta öğretimi ve pekiştirilmesine yönelik çeşitli materyaller derleyerek ve geliştirerek destek olmak,
 • bu materyallerin çoğaltılmasını koordine etmek,
 • program kapsamındaki konularla ilgili ihtiyaca göre alıştırma ve etkinlik hazırlamak,
 • hazırlanan yeni ünite testleri ve etkinliklerin isimlerini çeşitli kanallar yoluyla duyurmak,
 • teslim edilen kaynakların ve materyallerin kontrolünü yaparak yerine yerleştirmek,
 • birimde bulunan tüm kaynak ve materyali güncellemek ve arşivlemek,
 • birimde bulunan materyallerin kullanımını denetlemek, her bir materyal için nerede, kim tarafından ve ne zaman kullanıldığını çeşitli formlarla not etmek,
 • dijital materyal derleme, oluşturma, geliştirme çalışmaları yapmak,
 • derlenen ve hazırlanan tüm materyalleri Telif Hakları yasaları gereğince yapmak,
 • diğer üniversitelerin İngilizce birimleri ve İngilizce Öğretmenliği bölümleri ile materyal geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulunmak,
 • materyal ihtiyacı konusunda saptamalar yapmak ve bu konuda Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile ortak çalışmalar yürütmek,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

Diğer Birimler: