Öğrenci Destek Birimi

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Öğrenci Destek Birimi’nin temel amacı, yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerin bölümlerine gitmeden önce, bölümleriyle ilgili bilgi edinerek bir akademik yıl boyunca süren uyum programına dâhil olmalarını sağlamaktır. Öğrenci Destek Birimi yürüttüğü faaliyetlerle, öğrencileri bölümleriyle üniversite hayatlarının ilk yılında tanıştırarak öğrencilere bir farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, okulda gerçekleşen program dışı etkinliklerin gerçekleşmesi, öğrenci temsilciliği seçimi ve toplantılarının gerçekleştirilmesi gibi öğrencilerin öznesi olduğu organizasyonlarda bulunmak da Öğrenci Destek Birimi’nin amaçları arasındadır.

Öğrenci Destek Birimi, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce eğitim programlarındaki öğrencilere akademik ve program dışı faaliyetlerde destek olmak üzere yapılan çalışmaları yürütmekle yükümlüdür. Birim üyeleri yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilir.

Öğrenci Destek Birimi’nin görevleri

 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uyum programını planlayıp gerçekleştirmek,
 • öğrencilere yönelik öğrenci temsilciliklerini oluşturma sürecinde İngilizce Birimi Başkanı’na yardımcı olmak,
 • program dışı öğrenci kulüp çalışmalarını yürütmek,
 • sürdürülebilir oryantasyon programı oluşturmak,
 • öğrencilerin fakülte ve yüksekokullarıyla iletişim halinde olmak,
 • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin bağlı olduğu fakülte ve yüksekokullardaki öğretim üyelerinin hazırlık öğrencilerine tanıtım seminerleri vermeleri yönünde çalışmalar yapmak,
 • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin farkındalığını artırmaya yönelik seminerler organize etmek,
 • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin bağlı olduğu fakülte ve yüksekokullardaki derslere girmelerini bölümlerindeki öğretim üyeleriyle birlikte düzenlemek,
 • öğrenci panosu ile diğer kanallara önemli duyuruları iletmek,
 • diğer YDYOlar’da yapılan etkinlikleri duyurmak ve bu kurumlarla iletişim halinde olmak,
 • görev alanına giren iş ve işlemleri bu usul ve esaslara uygun olarak yürütmek ve gerekli belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve saklamak,
 • yürütülen ve planlanan faaliyetlerle ilgili her ay düzenli olarak Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile toplantılar yapmak, aylık faaliyet raporunu ekleriyle birlikte bu birime teslim etmek,
 • yıllık çalışma planı ile her 3 yılda bir stratejik plan yapmak,
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Instructor’s Handbook, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birim Başkanlığı usul ve esasları, Görevlendirme Formu ve Quality Manual ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymak,
 • işe yeni başlayan öğretim elemanlarına, uyum çerçevesi kapsamında, birimi tanıtmaktır.

Diğer Birimler: