İtalyanca

İtalyanca Birimi, İtalyanca derslerinin diğer fakültelerde öğretim elemanlarımız tarafından verilmesi sürecini yönetir.