Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir dil eğitimi veren bir kurum olmak.

Misyonumuz

Ege Üniversitesi’nin misyonuna paralel olarak, alanında uzmanlaşmış kadrosuyla, tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere yabancı dilde verilen derslerde yeterliklerini sağlayacak düzeyde eğitim vermektir. Dil eğitimleri sürecinde araştıran ve öğrenen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca yabancı dilde yayınları takip edecek ve eleştirel düşünmelerini geliştirecek programlar sunarak dil becerilerini bu doğrultuda teşvik etmektir.

Değerler

 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Toplumsal Yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlik

İlkeler

 • Eğitimde kaliteyi gözetmek
 • Araştırmacılığı teşvik etmek
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek
 • Çevreye duyarlı olmak
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek