Konuşma (Speaking) Kursu

İngilizce Konuşma Kursu
Kursun AdıA2 düzeyinde İngilizce Konuşma (Speaking) Kursu
(B1 düzeyinde İngilizce Konuşma (Speaking) Kursu, Düzey Tespit Sınavı sonucunda yeterli kursiyer sayısı oluştuğunda açılabilecektir.)
Kursu Veren KurumEge Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Kurs EğitmeniEsra Yatağanbaba
esra.yataganbaba@ege.edu.tr
Son Başvuru9 Şubat 2018 Cuma
Kurs Tarihi12 Şubat 2018 - 4 Mayıs 2018
Kurs GünleriSalı, Perşembe
Kurs Saati18:00 - 21:15
Toplam Ders Saati96
Kurs Ücreti960 ₺
İndirimEge Üniversitesi personeli ve öğrencisine %10 indirimli: 864 ₺
Taksit İmkanı2 taksit
• 1. taksit (5 Şubat - 9 Şubat 2018 17:00'a kadar) 480 ₺ (İndirimli ücret: 432 ₺)
• 2. taksit (5 Mart - 16 Mart 2018 17:00'a kadar) 480 ₺ (İndirimli ücret: 432 ₺)
Seviye Tespit SınavıKursa kayıtlanan adayların seviyelerini belirlemek amacıyla 2 Şubat 2018 Cuma günü 18:00'de Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Düzey Tespit Sınavı yapılacaktır.
Kesin Kayıt İşlemleriKursa kayıtlanmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir.

Adım 1: Buraya tıklayarak Düzey Tespit Sınavı'na 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 17:00'a kadar kayıt yaptırınız.

Adım 2: Yukarıda belirtilen tarihte Düzey Tespit Sınavı'na giriniz.

Adım 3: Sınav sonucuna göre kursiyer listeleri web sitemizde 5 Şubat 2018 Pazartesi günü açıklandığında aşağıdaki adımları 9 Şubat 2018 17:00'a kadar gerçekleştirerek kesin kayıtlanma işlemini tamamlayınız.

Adım 4: Ödemelerin aşağıdaki IBAN numarasına havale / EFT olarak yapılıp dekontun dijital kopyasının ya da fotoğrafının dekontege@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-postanın konu kısmına Kurs Ödemesi yazılmalıdır. E-postanın içeriğinde kursiyerin Adı Soyadı ve TC Kimlik No‘su belirtilmelidir. Dekontu gönderen kursiyer kursa kayıtlanmış olur. İndirimden yararlanmak isteyenlerin, dekontla beraber Ege Üniversitesi personel/öğrenci kimliklerinin dijital kopyasını ya da fotoğrafını mutlaka göndermeleri gerekmektedir.

Adım 5: Kayıtlanan (dekontunu gönderen) adayın son adım olarak online kurs kayıt formunu buraya tıklayarak mutlaka doldurması gerekmektedir.
IBANZiraat Bankası TR 96 0001 0014 4607 2168 9350 44
Genel Bilgilendirme• Kurslar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun deneyimli öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir.
• Dersler Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ana binasındaki dersliklerde yapılmaktadır.
• Ders saatleri 45 dakika olup, (45+45 = 90 dakika = 1 blok) yapılmaktadır.
• Kurslara en az %80 (96 saat) devam eden kursiyerlere kurs sonunda katılım sertifikası verilir.
• Bir sınıfın açılabilmesi için en az 8 kursiyer gerekmektedir. Daha az sayıdaki kursiyerle sınıf açılabilmesi için Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir.
İletişimOkutman Şule AR 0535 769 5309
Kurs İçeriği
SınıfCEFR A2 seviyesindeki kursiyerler

Kursiyerlerin aşağıda belirtilen CEFR A1 seviyesi anlama-dinleme-konuşma kriterlerini karşılıyor olmaları beklenmektedir:
• Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen talimatları anlayabilir ve kısa, basit yönergeleri takip edebilme,
• Günlük kibarlık biçimlerini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilme; selamlama ve vedalaşma, kendini tanıtma, “lütfen”, “teşekkür ederim”, “üzgünüm” gibi kalıpları kullanabilme,
• Basit, bilindik, çoğunlukla kalıplaşmış deyişleri ve kolay sözcükleri anlayabilme, bunları kullanarak cümle kurabilen ve soru sorabilme
• İnsanları, nesneleri ve yerleri basitçe betimleyebilme, onlarla ilgili sorulan basit sorulara yanıt verebilme,
• İletişim konuşmanın yavaşça tekrar edilmesine, başka şekilde ifade edilmesine ya da ifadelerin düzeltilmesine bağlı olsa da somut türden basit ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için günlük ifadeleri anlayabilme,
• Sayılar, miktar, zaman ve fiyat ile ilgili meseleleri çözebilme.
Seviye tespit sınavıDerse katılmak isteyen kursiyerlerin seviyelerinin tespiti için dersi veren öğretim elemanı tarafından kursiyerlere konuşma sınavı yapılacaktır. Sağlıklı bir seviye tespiti ve derse katılım açısından sınava katılmak zorunludur.
Kaynak, araç - gereçlerDersin ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan derleme materyal
HedeflerBu kursu tamamlayan kursiyerlerin aşağıda belirtilen CEFR A2 öğrenme çıktılarına ulaşmaları hedeflenmektedir. Buna göre kursu tamamlayanlar
• kısa bir sohbeti başlatmak, devam ettirmek ya da sohbete son vermek için basit teknikler kullanabilir; duraklama, başlama ve yeniden ifade etme yanlışları belirgin olmakla birlikte kendini ifade edebilir;
• çok kısa sosyal bilgi alışverişini idare edebilir; sosyal bağlantılar kurabilir: selamlaşabilir, vedalaşabilir, tanışabilir, teşekkür edebilir;
• bir dizi sözcüğü “ve”, “fakat”, “çünkü” gibi bağlaçları kullanarak bir araya getirebilir;
• gerektiğinde önemli noktaların tekrarını istemek koşuluyla, resmi bir toplantıda kendisine doğrudan hitap edildiğinde konuyla ilgili fikrini söyleyebilir;
• bildik konularda basit bir iletişim kurabilir; aşina olduğu konularla ilgili bilgi verebilir, basit soruları yanıtlayabilir, basit ifadelere tepki gösterebilir, konuya açıklık getirilmesini isteyebilir;
• kendisi, ailesi ya da başkaları, yaşam koşulları, eğitimi ve mesleği, sev(me)dikleri, mekânlar hakkında konuşmak için yalın öğelerden yararlanabilir;
• basit düşüncelerle bir hikâye anlatabilir; alışkanlıklarını, deneyimlerini, rutin işlerini, geçmiş faaliyetlerini betimleyebilir; karşılaştırma yapmak için basit betimleyici bir dil kullanabilir;
• dinleyicilere kısa ve prova edilmiş duyuruları yapabilir;
• ilgilendiği konulardaki kısa sohbetlere katılabilir, öneride bulunabilir, önerilere yanıt verebilir, diğerlerinin fikirlerine katılabilir veya katılmayabilir;
• sözcük dağarcığına tam yerleşmemiş bir sözcüğü kullanabilir ve vücut dilini kullanarak söylemek istediğini izah edebilir;
• fark edilebilir yabancı bir aksana rağmen kelimeleri anlaşılır bir biçimde telaffuz edebilir.
Strateji, yöntem ve tekniklerDersler, iletişimsel yöntem temele alınarak CEFR A2 seviyesinin ilgili temaları üzerinden yürütülecektir. Sosyal medyanın da ders dışı etkinliklerde aktif bir şekilde kullanılması planlanmaktadır. Öğrencilere gerekli kaynaklar fotokopi olarak ya da sosyal medya üzerinden dersi veren öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır. Konuşma aktiviteleri, belirli dilbilgisi yapılarının ve gündelik ifadelerin tematik olarak pekiştirilmesi amacıyla özgün dinleme parçalarıyla ve videolarla desteklenecektir.
Ölçme - değerlendirmeDönem sonunda işlenen konuları kapsayacak mini konuşma sınavı yapılacaktır. Kursun son ders gününde ise genel tekrar yapılacak ve kursiyerler ilgi alanları doğrultusunda mini bir sunum yapacaklardır.
Diğer NotlarÖzel gereksinimi olan kursiyerlerimizin fiziksel koşulların, kurs materyallerinin ve eğitim durumlarının bu gereksinime göre tasarlanabilmesi için başvuru esnasında yazılı olarak gereksinimlerini paylaşmaları önemle rica olunur.

Diğer Kurslarımız