canlı destek

Sanal Gerçeklik ile Bütünleştirilmiş Roy Adaptasyon Modeli Temelli Hemşirelik Uygulamalarının Gençlerde Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Aytuğ TÜRK'ün "Sanal Gerçeklik ile Bütünleştirilmiş Roy Adaptasyon Modeli Temelli Hemşirelik Uygulamalarının Gençlerde Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi" başlıklı tez çalışması kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine aşağıda bağlantısı verilen anketi yapması uygun bulunmuştur. Hazırlık öğrencilerimizden bu anketi doldurmalarını rica ederiz.

 

https://forms.gle/oQT643ZjTupqt7Wg7

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ