Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Akreditasyonu

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu üniversitenin eğitim kalitesini gözetmek ilkesi doğrultusunda Kasım 2013’te uluslararası Pearson Assurred Kurumu tarafından denetlenmiş ve Türkiye’de akredite olmuş sayılı yabancı diller yüksekokulları arasında yerini almıştır.

Pearson Assured nedir?

Kurumun, yönetim politikaları, öğrenme yönetimi ve ölçme – değerlendirme sistemlerinin, uluslararası kriterlere göre denetlenerek kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Pearson Assured Organization bir kalite teminat damgasıdır.

Dünyanın en büyük ölçme değerlendirme kuruluşlarından biri olan Pearson Assured Organization, eğitim ve öğretim programlarının kalite güvencesini ve kurumların akreditasyon ölçütlerini belirleme, karşılaştırma ve denetleme konularında derin bir tecrübeye sahiptir. Yaklaşık yüz ülkede faaliyet gösteren Pearson Assured Organization tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, dünya çapında kıstaslara göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

Sunduğu kalite güvencesi hizmeti ile rakipsiz olan Pearson Assured Organization, eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ciddi bir destek sunmakta ve bunu kalite temelinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Pearson Assured Organization tarafından geliştirilen ölçütler ve uygulamalar, büyük saygınlığa ve geçerliliğe sahiptir. Pearson Assured Organization, Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme – değerlendirme hizmetleri nden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenmektedir.

Bu çerçeve içerisinde, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu; sunduğu hizmet ve ürünler dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum hem Üniversite için hem de öğrenciler için uluslararası bir referans oluşturmaktadır.

Öğrenciler de, başarıyla bitirdikleri programın Pearson Assured Organization tarafından kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. Pearson Assured Organization, İngiltere’deki üniversitelerin yüzde 97’si ile birlikte çalışmaktadır. Öte yandan ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.