Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

1963 yılında Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulan kurum, 2010 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu, alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla, Zorunlu Hazırlık Eğitimi olan tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere ve İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi olan fakülte ve yüksekokullardaki hazırlık eğitimi almak isteyen ve belirlenen kontenjan dahilinde bu eğitime hak kazanan öğrencilere yabancı dilde verilen derslerde yeterliklerini sağlayacak düzeyde eğitim vermek, dil eğitimleri sürecinde araştıran ve öğrenen bireyler yetiştirmek, ayrıca yabancı dilde yayınları takip edecek ve eleştirel düşünmelerini geliştirecek programlar sunarak dil becerilerini bu doğrultuda teşvik etmektir.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu vizyon olarak kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir dil eğitimi veren bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Yüksekokulda görevli yaklaşık 169 öğretim görevlisi (2'si yabancı uyruklu) her yıl yaklaşık 8000 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokul Ege Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kaydolan öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini sağlamakta ve fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin yürütülmesine destek vermektedir.

Yüksekokulda tamamı projeksiyon cihazları ve dizüstü bilgisayarlar ile donatılmış 58 dersliğin yanı sıra Program Geliştirme ve Koordinasyon Birimi, Mesleki Gelişim Birimi, Sınav Birimi, Materyal Geliştirme Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Proje Birimi, Öğrenci Destek Birimi, Özel Kurslar Birimi, Ortak Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri Birimi, Akreditasyon Birimi ile Sağlama ve Kataloglama Birimi bulunmaktadır.

Yüksekokul, üniversitenin eğitim kalitesini gözetmek ilkesi doğrultusunda Kasım 2013’te uluslararası Pearson Assurred Kurumu tarafından denetlenmiş ve Türkiye’de akredite olmuş sayılı yabancı diller yüksekokulları arasında yerini almıştır.

Yüksekokul, 2015 yılında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile işbirliği yapmış ve “Harmanlanmış Eğitim” modeli üzerine proje geliştirmiştir. Ayrıca iki adet “Kitapmatik otomatı” BAP ile sağlanmıştır.

Yüksekokulda değişik amaçlara yönelik her düzeyde kurslar düzenlemektedir. Bunlar arasında Genel İngilizce, YDS’ye Hazırlık, TOEFL, IELTS, PTE Academic, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne Hazırlık, İngilizce Konuşma, Çeviri, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca kursları sayılabilir. Yüksekokul, EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile işbirliği içinde İş İngilizcesi, 4-6 yaş grubu için KIDS’ CLUB ve 8-11 yaş grubu için JUNIOR CLUB kurslarına da okutman ve program desteği sağlamaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ