EGE ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Akademik Dil Redaksiyon Birimi

MİSYONUMUZ

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan Akademik Dil Redaksiyon Birimi, akademisyenlerin İngilizce olarak kaleme aldıkları makale, bildiri ve bunun gibi diğer bilimsel çalışmaların dilbilgisi, anlatım, yazım, noktalama ve teknik açıdan denetlenmesi ve gerekli düzeltilerin yapılması amacıyla hizmet vermektedir.

VİZYONUMUZ

Akademisyenlerin yurt içinde olduğu kadar uluslararası platformlarda da nitelikli metinlerle yayın yapmasına ve bu sayede üniversitelerin genel akademik başarısının artmasına katkı sağlamak.

GÖREV TANIMIMIZ

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve döner sermayeli bir birim olup hizmet kapsamı bakımından akademisyenlere hizmet vermesi planlanan Ege Üniversitesi Akademik Dil Redaksiyon Biriminde, ilgili yabancı dile ileri düzeyde hâkim olan ve Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan öğretim elemanları görev yaparlar.

BİRİMİN SUNACAĞI HİZMETLER

Birimin, belirli bir ücret karşılığında tüm üniversitelerin akademik personeline sunmayı hedeflediği temel hizmet Üniversitelerin fakültelerinde, enstitülerinde ve yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının İngilizce olarak kaleme aldıkları makale, bildiri ve bunun gibi diğer bilimsel çalışmalarının dilbilgisi, anlatım, yazım, noktalama vb. yönlerden denetiminin yapılarak gerekli düzeltmelerin yapılması şeklindedir.

BİRİMDE GÖREV ALACAK AKADEMİK PERSONEL

Birim çalışanları Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Birimde çalışanların görev ve sorumlulukları Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü tarafından belirlenir.

Birim çalışanları aynı zamanda ders vermekle de yükümlüdürler. Bu husus, iş akışı ve işin teslim süresinin belirlenmesinde dikkate alınır. Birimin gerçekleştireceği düzelti çalışmaları Yabancı Diller Yüksekokulunda görev alan öğretim elemanları tarafından yapıldığından, bu elemanların ders durumları, metnin içeriği ve ağırlığı gibi unsurlar düzeltinin yazara teslim süresinde belirleyici olsa da, prensip olarak 15 günün aşılmaması hedeflenir.

Düzelti çalışmaları elektronik ortamda gerçekleştirilir. Word (.doc, .docx) formatında dosyalar üzerinde yapılacak çalışmada düzelti pencereleri kullanılır ve böylece yazarın yapılan düzeltileri görmesi imkanı sağlanır.

Yazarlar metinlerini Word dosyası olarak elektronik ortamda iletirler. Sayfa sayısı belirlendikten sonra yazara ücretin ne olacağı bildirilir; yazar Hizmet Talep Formunu doldurarak banka ödeme dekontu (kopyası) ile birlikte bunu birime ilettiği anda düzelti çalışmasına başlanır.

BİRİMİN İŞ AKIŞI

 • Yazar öncelikle aşağıda yer alan tabloda redaksiyon çalışmasında görev alan öğretim görevlilerinin isimlerini, e-posta adreslerini ve anlık olarak üzerinde çalıştıkları bir metin olup olmadığı bilgisine ulaşır.
 • Müsait ifadesi öğretim elemanın o sırada çalıştığı bir metin olmadığını gösterir.
 • Yazar, müsait olan öğretim elemanını belirledikten sonra metnini öğretim elemanına e-posta ile gönderir. E-postada metin Word belgesinde ekli olmalıdır ve hizmet alacak kişinin adı, soyadı, telefonu mutlaka belirtilmelidir.
 • Öğretim elemanı bu talebi en geç 2 gün içinde e-posta ile yanıtlar. (Verilen iş ön değerlendirmeye alınarak metnin uzunluğuna göre [karakter sayısı temel alınarak] ücret tarifesi esas alınarak belirli bir ücret ve bitirme zamanı belirlenir ve yazara eposta ile iletilir.)
 • Verilen süre ve ücret bilgisinin yazar tarafından kabulünü takiben yazar tarafından doldurulacak olan Redaksiyon Hizmet Talep Formu ile metin kabul edilir. Bu formla birimden hizmet talebinde bulunan yazar form üzerinden talep ettiği işin türü, işin bitmesini istediği tarih, metnin türü, erek kitlesi, yazılma amacı vb. konularda öğretim elemanını bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Yazar doldurduğu Redaksiyon Hizmet Talep Formunun çıktısını alır; ıslak imzalı şekilde tarayıcıdan geçirerek banka ödeme dekontu (kopyası) ile birlikte öğretim elemanına ait e-posta adresine iletir. Ödeme için hesap bilgisi:
  Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi IBAN:
  TR 96 0001 0014 4607 2168 9350 44
 • Ödemede alıcı bölümüne Yabancı Diller Yüksekokulu, açıklama bölümüne mutlaka Akademik Dil Redaksiyon Birimi ve yazarın adı-soyadının yazılması gerekmektedir.
 • Kabul edilen düzeltme işleri bekleyen diğer işlerle birlikte sıraya konulur.
 • Düzelti çalışmasına başlanır.

 

Redaksiyon Çalışmasında Görev Alan Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. Ayşen Cankurtaran
Çalışmaya müsait
E-posta: aysencankurtaran@gmail.com

Öğr. Gör. Ayşe Tuğba Yeğin
Çalışmaya müsait
E-posta: tyegin80@gmail.com

Öğr. Gör. Demet Maltezos
Çalışmaya müsait
E-posta: demetmaltezos@gmail.com

Öğr. Gör. Dilek Altay
Çalışmaya müsait
E-posta: altaydilek.201273@gmail.com

Öğr. Gör. Eren Alkan
Meşgul
E-posta: erenalkan.ege@gmail.com

Öğr. Gör. Erhan Sivrioğlu
Çalışmaya müsait
E-posta: smustafaerhan@yahoo.com

Öğr. Gör. Hale Alkan
Meşgul
E-posta: hale.cetin@gmail.com

Öğr. Gör. Hatice Mutlu
Çalışmaya müsait
E-posta: haticebakanlarmutlu@gmail.com

 

BİRİMİN UYGULAYACAĞI ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ücretler belirlenmiş bir ücret tarifesine tabidir. Metin büyüklükleri kullanılan fonta, puntoya göre değişiklik göstereceğinden, ücret sayfa sayısına göre değil boşluklar hariç olmak üzere metindeki karakter sayısına göre belirlenir.

Ücret, düzeltmesi yapılacak kaynak metnin Microsoft Word programı yardımıyla hesaplanacak boşluksuz karakter kullanımı üzerinden belirlenecektir. Boşluksuz 1000 karakter, 1 birim sayfa olarak kabul edilir. Bu oranın metnin tamamına göre hesaplanması ile elde edilecek toplam ücretin, işin kabulünden önce istemci akademik personele bildirilmesi ve personelin onayının alınması zorunludur.

2018-2019 akademik yılı için 1 birim sayfa metin düzeltme (editing) ücreti 30 TL + %18 KDV (Brüt 35,4 TL) olarak belirlenmiştir.

Hesaplama yapılırken dipnotlar da dahil edilecektir.