canlı destek

Akademik Dil Redaksiyon ve Çeviri


Akademik Dil Redaksiyon ve Çeviri hizmetimiz çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan akademisyen ve araştırmacıların hazırlamış oldukları İngilizce makale, bildiri ve diğer yazılı bilimsel metinler başta dil bilgisi olmak üzere, anlatım, yazım, noktalama, İngilizce ifade ve kullanımı açısından akademik standartlara getirilmekte ve gerekli düzeltiler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bilimsel makale ve yayınlar akademik parametreler içinde Türkçe ya da İngilizceye çevrilmektedir.

Düzelti çalışmaları elektronik ortamda gerçekleştirilir. Word (.doc, .docx) formatında dosyalar üzerinde yapılacak çalışmada düzelti pencereleri kullanılır ve böylece yazara yapılan düzeltileri görme imkanı sağlanır.

Yazarlar metinlerini Word dosyası olarak elektronik ortamda iletirler. Sayfa sayısı belirlendikten sonra yazara ücretin ne olacağı bildirilir; yazar Hizmet Talep Formunu doldurarak banka ödeme dekontu (kopyası) ile birlikte  birime ilettiği anda düzelti ya da çeviri çalışmasına başlanır.


 

İŞ AKIŞI
 

 • • Yazar öncelikle buraya tıklayarak ulaştığı sayfada redaksiyon ya da çeviri çalışmasında görev alan öğretim görevlilerinin isimlerine, e-posta adreslerine ve müsaitlik durum bilgilerine ulaşır.
   
 • • Yazar, müsait olan öğretim elemanını belirledikten sonra metnini Word belgesi olarak öğretim elemanına e-posta ile gönderir. E-postada, hizmet alacak kişinin adı, soyadı ve telefonu mutlaka belirtilmelidir.
   
 • • Öğretim elemanı bu talebi en geç 2 gün içinde e-posta ile yanıtlar. (Verilen iş ön değerlendirmeye alınarak metnin uzunluğuna göre ücret tarifesi esas alınarak belirli bir ücret ve bitirme zamanı belirlenir ve yazara e-posta ile iletilir.)
   
 • • Yazar, kendisine bildirilen süre ve ücret bilgisini onayladıktan sonra Redaksiyon ve Çeviri Hizmet Talep Formu (indirmek için tıklayınız) doldurur.
   
 • Yazar doldurduğu Redaksiyon ve Çeviri Hizmet Talep Formunun çıktısını alır; ıslak imzalı şekilde tarayıcıdan geçirerek banka ödeme dekontu (kopyası) ile birlikte öğretim elemanına ait e-posta adresine iletir. Ödeme için hesap bilgisi:
  Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi IBAN:
  TR 96 0001 0014 4607 2168 9350 44

   
 • • Ödemede alıcı bölümüne Yabancı Diller Yüksekokulu, açıklama bölümüne mutlaka Akademik Dil Redaksiyon ve Çeviri Hizmeti ile talepte bulunan yazarın adı-soyadının yazılması gerekmektedir.


BİRİMİN UYGULAYACAĞI ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 

Hizmet Bedeli belirlenmiş bir ücret tarifesine tabidir. Metin uzunluğu kullanılan fonta ve puntoya göre değişiklik göstereceğinden, ücret sayfa sayısına göre değil boşluklar hariç olmak üzere metindeki karakter sayısına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken dipnotlar da dahil edilecektir.

Ücret, düzeltmesi veya çevirisi yapılacak kaynak metnin Word programı yardımıyla hesaplanacak boşluksuz karakter kullanımı üzerinden belirlenecektir. Boşluksuz 1000 karakter, 1 birim sayfa olarak kabul edilir. Bu oranın metnin tamamına göre hesaplanması ile elde edilecek toplam ücretin, işin kabulünden önce hizmeti talep eden akademik personele bildirilmesi ve onayının alınması zorunludur.

 • 1 birim sayfa metin düzeltme ücreti: 50 TL + KDV
 • 1 birim sayfa çeviri ücreti: 80 TL + KDV

Hesaplama yapılırken dipnotlar da dahil edilecektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ