Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Akademik Yayın Dil Destek Birimi


Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Yayın Dil Destek Birimi üniversitemizde görev yapan akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin;

 • • İngilizce olarak hazırladıkları makale, bildiri ve diğer bilimsel çalışmaların dilbilgisi, anlatım, yazım, noktalama ve teknik açıdan incelenip, gerekli düzeltilerin yapılması,
 • • makale, bildiri ve bunun gibi diğer bilimsel çalışmaların çevirilerinin yapılması,
 • • çalışmalarına, Akademik Okuma (Academic Reading), Yazma (Academic Writing) ve Konuşma (Academic Speaking) öğretim programları ile destek verilmesi
  amacıyla kurulmuştur.

Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Özlem Miraç ÖZKAYA  - Ofis Tel: (232) 311 2072

 

BİRİMİN SUNDUĞU HİZMETLER
 

 1. 1. Akademik Dil Redaksiyon ve Çeviri

  Akademik Dil Redaksiyon ve Çeviri hizmetimiz çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan akademisyen ve araştırmacıların hazırlamış oldukları İngilizce makale, bildiri ve diğer yazılı bilimsel çalışmaların başta dil bilgisi olmak üzere, anlatım, yazım, noktalama, İngilizce ifade ve kullanımı açısından akademik standartlara getirilmesi ve bu metinler üzerinde gerekli düzeltilerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte birimimizde,  Türkçe yazılmış bilimsel makale ve yayınlar akademik parametreler içinde İngilizce diline çevrilmektedir. Başvuru bilgileri için tıklayınız.

   
 2. 2. Akademik Dil Öğretim Programları
 • ► Akademik Okuma (Academic Reading)
  Akademik okuma becerilerinin gelişmesine yönelik oluşturulan bu programda, okuma ve anlamaya yönelik stratejiler sunularak katılımcıların farklı metinler üzerinde uygulama yapması sağlanacaktır. Başvuru bilgileri için tıklayınız

   
 • ► Akademik Yazma (Academic Writing)
  Bu program içinde yapılacak derslerde İngilizce akademik yazıma yönelik gerekli temel bilgiler verilecek  ve örnekler işlenecektir. Başvuru bilgileri için tıklayınız

   
 • ► Akademik Konuşma (Academic Speaking)
  Bu program çerçevesinde yapılacak derslerde çeşitli bilimsel etkinliklerde temel olabilecek akademik konuşma becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Başvuru bilgileri için tıklayınız.

 

BİRİMDE GÖREV ALAN AKADEMİK PERSONEL
 

 • Birim çalışanları Yabancı Diller Yüksekokulu kadrolu Öğretim Görevlilerinden oluşmaktadır. Birim çalışanları aynı zamanda Yüksekokulumuzda ders vermekle de yükümlüdürler.
 • Akademik Dil  Redaksiyon ve Çeviri hizmetinin işlem süresi, redaksiyonu ya da çevirisi yapılacak olan metnin içeriği, terminolojisi ve alanına göre değişiklik gösterse de, redaksiyon veya çevirinin tamamlanmasında temel olarak  15 günün aşılmaması hedeflenir.
 • Akademik Dil Öğretim Programları içinde yer alan dersler mesai saatleri dışında hafta içi saat 18:00-21:15 arası gerçekleşecektir.